Rodzina patologiczna

Rodziny patologiczne są bardzo trudnymi rodzinami. Niestety ostatnimi czasy są wręcz nieodzownym elementem naszego społeczeństwa. Bardzo trudno jest żyć w takiej rodzinie, aczkolwiek bardzo trudno jest także taką rodzinę ulepszyć. Niejednokrotnie występuje tam problem alkoholowy. Czasami pije jeden rodzic, czasami pije zarówno ojciec jak i matka, a dzieci są puszczane samopas. Nie jest to dobre, bo wówczas takie dzieci niestety nie zaznają miłości w takim domu. Każdy z nas potrzebuje takich uczuć, bez względu na wiek czy płeć. Aczkolwiek jeśli widzimy taką sytuację, gdzie dochodzi do różnego rodzaju patologii to wówczas powinniśmy działać i poinformować o tym fakcie odpowiednie służby. Nie może tak być ze staniemy obok i będziemy się przyglądać. Tak być nie powinno. Każde dziecko potrzebuje także i poczucia bezpieczeństwa, którego niestety nie mają w takim domu. Dzieci są bardzo biedne. Niejednokrotnie są bardzo zaniedbane i zastraszone. Jest to naprawdę bardzo przerażający widok.